megaphone Language coaching treninzi su instant rešenja za vaše dugoročne ciljeve. Umesto višemesečnih kurseva na kojima zbog obaveza nećete biti redovni ili jednostavno nećete moći da se posvetite učenju, ovo je prilika da za dan ili dva (dužina trajanja treninga zavisi od same teme) savladate sve što vam je neophodno da vaš engleski podignete na viši i profesionalniji nivo. Kreirani su tako da obuhvataju vokabular i osnovne gramatičke jedinice neophodne za događaj za koji želite da se spremite, a pored toga izvode se uz upotrebu coaching alata u kontekstu učenju jezika. Treninzi su namenjeni polaznicima koji se već služe engleskim jezikom (na srednjem nivou) i održavaju se na engleskom jeziku.