Public Speaking Coaching

Osnovne informacije

Broj časova mesečno: 5

Predavač: Nevena Mićović

Časovi od 60min

Mesečna cena: 269-329 €

Trajanje: 7-30 dana

Ukoliko ste zainteresovani kontaktirajte nas putem e-maila: nevena@mylanguageavenue.rs

Public Speaking Coaching sesije idealne su kao priprema pred neki važan događaj (bitan sastanak, prezentaciju ili konferenciju, razgovor za posao). Pored standardnog rada na jeziku, koristimo alate i tehnike kognitivno bihejvioralnog koučinga. Na taj način, dodatno se bavimo psihološkim blokadama koje sputavaju polaznike prilikom javnog izlaganja. Sam sadržaj programa prilagođava se događaju za koji se spremate.

Timeline programa:

Ciljevi i blokade: Na samom početku definišemo očekivanja i ciljeve. Koristeći ABC koučing model za javni nastup, radimo na psihološkim blokadama koje utiču na performans prezenatcije.

Jezik i komunikacija: Na drugoj i trećoj sesiji bavimo se jezičkim strukturama, gramatikom i prilagođavamo vokabular predstojećem događaju. Bavimo se neverbalnom komunikacijom i posebnu pažnju obraćamo na ključne aspekte intonacije i dikcije.

Simulacija i evaluacija: Poslednja dva časa najviše vremena posvećujemo simulaciji konkretnog događaja, primenjujući tehnike koje smo prethodno usvojili. Trudimo se da u kratkom periodu usvojimo feedback i unapredimo javno izlaganje.

Program obuhvata:

  • Uvodne konsultacije 30 min
  • 5h rada (online)
  • Snimke sesija
  • Personalizovane materijale za rad
  • Follow up izveštaj
  • Public Speaking Club članstvo*

PC Club predstavlja zajednicu polaznika My Language Avenue-a okupljenih sa istim ciljem – usavršavanje engleskog jezika u poslovnom okruženju. Projekat Public Speaking Club će biti realizovan tokom 2024. godine.*

Možete izabrati INTENSE ili REGULAR program. Intense program se realizuje u 7 dana, dok Regular opcija podrazumeva 5 sesija koje se mogu održati u roku od mesec dana. Program se radi isključivo 1:1.

Vrsta programaTrajanjeUkupna cena
Intense 7 dana329€
Vrsta programaTrajanjeUkupna cena
Regular30 dana269€