Ne, to nije savršen akcenat niti gramatika bez greške.

Kada sam započela svoju karijeru profesora engleskog jezika i počela da držim kurseve u korporacijama, nije mi trebalo dugo da shvatim da klasični kursevi na kojima prelazimo gramatička pravila i nove reči nisu od velike pomoći u tom kontekstu.

Šest godina kasnije, kao vlasnica škole sa dosta iskustva u korpo svetu i sertifikatom za Language coaching znam šta jeste od velike pomoći.

Engleski jezik je samo ‘alat’ koji u poslovnoj komunikaciji koristimo da prenesemo poruku najčešće osobi kojoj engleski takođe nije maternji.

Prema istraživanjima, uspešnu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku pored engleskog (na grafikonu BELF- Business English as Lingua Franca) čine i još 3 faktora:

1) Business know how (poznavanje i stručnost u vašoj industriji)

2) Multicultural competence (sposobnost da razumete i komunicirate sa ljudima iz drugih kultura)

3) Global communication skills (kognitivna sposobnost da razumemo svoju kulturu, kao i druge i da prihvatimo da su naše ideje i stavovi oblikovane kulturom naše zemlje)

Dakle, vaš engleski ne mora biti savršen da bi vaša poslovna komunikacija na engleskom bila uspešna.

Na koji način vam ovaj blog menja sliku o učenju engleskog jezika?