Konverzacijski kurs/ Event-based časovi

Osnovne informacije

Broj časova mesečno: *5 časova minimalno

Predavač: Nevena Mićović

Ukoliko ste zainteresovani kontaktirajte nas putem e-maila: nevena@mylanguageavenue.rs

Sadržaj i tema ovih kurseva/časova zavise isključivo od vaših želja i potreba. Tempo rada takodje diktirate sami, kao i sam broj časova. Minimalan broj časova konverzacije koji se može uplatiti je 10, dok je za event-based časove to 5 časova. Uz ove časove moguće je izabrati i coaching sesije koje će vam pomoći da se oslobodite straha, progovorite ili razbijete tremu pred neki dogadjaj.

Konverzacijski kurs/ Event-based časovi su za vas ako:

želite da unapredite veštine komunikacije na engleskom jeziku ili se pripremite za neki dogadjaj. Ukoliko ne želite da pratite udžbenik, već da sami birate teme i sadržaj časova na kojima ćemo razgovarati onda su ovi časovi za vas.

Tip časaCena časa
Čas opšti engleski ( 60 minuta )15€
Čas opšti engleski ( 90 minuta )17.5€
Čas poslovni engleski ( 60 minuta )17.5€
Čas poslovni engleski ( 90 minuta )20€
Priprema za ispit ( 60 minuta )17.5€
Priprema za ispit ( 90 minuta )20€
Coaching čas ( 60 minuta )20€ ( *promo cena )